סיליפוס

הסיליפוס מתמוסס בקצב של כגרם לקו"ב.

מתאים לשימוש לכל סוגי מגני האבנית אשר מכילים סיליפוס.

מאושר על ידי משרד הבריאות.

מתאים למירב סוגי הפילטרים כגון : slr , ספיר, הרדלס, asf וכד'.

מערכת לטיהור מים
חצי קילו - 80 ש"ח
קילו - 150 ש"ח

אפשרות לטכנאי בהרכבה בתוספת 100 ש"ח בלבד.